خازن

خازن وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در یک میدان الکتریکی ذخیره می کند. این یک مؤلفه الکترونیکی غیرفعال با دو پایانه است.

هیچ محصولی یافت نشد.

بایگانی‌ها خازن - تجارت الکترونیک

خازن

خازن وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در یک میدان الکتریکی ذخیره می کند. این یک مؤلفه الکترونیکی غیرفعال با دو پایانه است.

هیچ محصولی یافت نشد.