کانکتور

کانکتور (Connector) به معنی متصل کننده، از ریشه کلمه (Connect) به معنی اتصال گرفته شده. در واقع کانکتور به قطعاتی گفته می شود که برای برقراری اتصال در قسمت های مختلف مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شوند.

بایگانی‌ها کانکتور - تجارت الکترونیک

کانکتور

کانکتور (Connector) به معنی متصل کننده، از ریشه کلمه (Connect) به معنی اتصال گرفته شده. در واقع کانکتور به قطعاتی گفته می شود که برای برقراری اتصال در قسمت های مختلف مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شوند.