دیمر

دیمر دستگاه هایی هستند که به یک لامپ نوری متصل شده و برای پایین آوردن روشنایی نور استفاده می شوند. با تغییر شکل موج ولتاژ اعمال شده بر لامپ ، می توان شدت خروجی نور را کاهش داد.

بایگانی‌ها دیمر - تجارت الکترونیک

دیمر

دیمر دستگاه هایی هستند که به یک لامپ نوری متصل شده و برای پایین آوردن روشنایی نور استفاده می شوند. با تغییر شکل موج ولتاژ اعمال شده بر لامپ ، می توان شدت خروجی نور را کاهش داد.