حرکت و لرزش

ماژول سنسور تشخیص لرزش برای تشخیص لرزش‌های سطحی مناسب می‌باشد. این ماژول از یک سنسور ویبراتور SW-420 و یک پتانسیومتر که وظیفه تنظیم حساسیت ماژول را بر عهده دارد ساخته شده است همچنین این ماژول دارای LED می باشد که وضیعت خروجی ماژول هنگام تشخیص لرزش را بر عهده دارد. هنگامی که هیچ لرزشی وجود نداشته باشد خروجی برابر با صفر است اما با کوچکترین تکان و حرکت، سنسور عمل می کند که همین دلیل باعث می شود در دزدگیر موتور سیکلت و یا زلزله نگار بسیار استفاده شود. ماژول سنسور تشخیص لرزش امکان سازگاری با هر میکروکنترلر که دارای ورودی دیجیتال باشد را دارد.

بایگانی‌ها حرکت و لرزش - تجارت الکترونیک

حرکت و لرزش

ماژول سنسور تشخیص لرزش برای تشخیص لرزش‌های سطحی مناسب می‌باشد. این ماژول از یک سنسور ویبراتور SW-420 و یک پتانسیومتر که وظیفه تنظیم حساسیت ماژول را بر عهده دارد ساخته شده است همچنین این ماژول دارای LED می باشد که وضیعت خروجی ماژول هنگام تشخیص لرزش را بر عهده دارد. هنگامی که هیچ لرزشی وجود نداشته باشد خروجی برابر با صفر است اما با کوچکترین تکان و حرکت، سنسور عمل می کند که همین دلیل باعث می شود در دزدگیر موتور سیکلت و یا زلزله نگار بسیار استفاده شود. ماژول سنسور تشخیص لرزش امکان سازگاری با هر میکروکنترلر که دارای ورودی دیجیتال باشد را دارد.