رگولاتور

تنظیم کننده ولتاژ سیستمی است که برای حفظ خودکار سطح ولتاژ ثابت طراحی شده است. یک تنظیم کننده ولتاژ ممکن است از یک طرح ساده برای تغذیه استفاده کند یا ممکن است شامل بازخورد منفی باشد. ممکن است از مکانیسم الکترومکانیکی یا اجزای الکترونیکی استفاده کند. بسته به نوع طراحی ، ممکن است از آن برای تنظیم یک یا چند ولتاژ AC یا DC استفاده شود.


بایگانی‌ها رگولاتور - تجارت الکترونیک

رگولاتور

تنظیم کننده ولتاژ سیستمی است که برای حفظ خودکار سطح ولتاژ ثابت طراحی شده است. یک تنظیم کننده ولتاژ ممکن است از یک طرح ساده برای تغذیه استفاده کند یا ممکن است شامل بازخورد منفی باشد. ممکن است از مکانیسم الکترومکانیکی یا اجزای الکترونیکی استفاده کند. بسته به نوع طراحی ، ممکن است از آن برای تنظیم یک یا چند ولتاژ AC یا DC استفاده شود.