افزاینده ولتاژ

ترانسفورماتور استپ آپ یک وسیله الکتریکی است که در آن ولتاژ خروجی (ثانویه) از ولتاژ ورودی (اولیه) آن بیشتر است. ترانسفورماتور Step-up برای حفظ مساوی قدرت ورودی و خروجی سیستم ، جریان خروجی را کاهش می دهد. مقدار کاهش ولتاژ ورودی به نسبت تعداد چرخش های موجود در سیم پیچ اولیه به تعداد چرخش های موجود در سیم پیچ ثانویه بستگی دارد.

بایگانی‌ها افزاینده ولتاژ - تجارت الکترونیک

افزاینده ولتاژ

ترانسفورماتور استپ آپ یک وسیله الکتریکی است که در آن ولتاژ خروجی (ثانویه) از ولتاژ ورودی (اولیه) آن بیشتر است. ترانسفورماتور Step-up برای حفظ مساوی قدرت ورودی و خروجی سیستم ، جریان خروجی را کاهش می دهد. مقدار کاهش ولتاژ ورودی به نسبت تعداد چرخش های موجود در سیم پیچ اولیه به تعداد چرخش های موجود در سیم پیچ ثانویه بستگی دارد.