ترمینال

ترمینال یا wire connector در حقیقت جهت اتصال چندین سیم به همدیگر و سیم کشی اصولی مدارات مورد استفاده قرار میگیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.

بایگانی‌ها ترمینال - تجارت الکترونیک

ترمینال

ترمینال یا wire connector در حقیقت جهت اتصال چندین سیم به همدیگر و سیم کشی اصولی مدارات مورد استفاده قرار میگیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.