سیم و کابل

سیم یک رشته ، معمولاً استوانه ای ، انعطاف پذیر یا میله فلزی است. سیمها برای تحمل بارهای مکانیکی یا سیگنالهای برقی و ارتباطی استفاده می شوند. سیم معمولاً با کشیدن فلز از طریق سوراخ موجود در صفحه قالب یا کشیدن تشکیل می شود. 

بایگانی‌ها سیم و کابل - تجارت الکترونیک

سیم و کابل

سیم یک رشته ، معمولاً استوانه ای ، انعطاف پذیر یا میله فلزی است. سیمها برای تحمل بارهای مکانیکی یا سیگنالهای برقی و ارتباطی استفاده می شوند. سیم معمولاً با کشیدن فلز از طریق سوراخ موجود در صفحه قالب یا کشیدن تشکیل می شود.