ال سی دی

صفحه نمایش کریستال مایع (LCD) یک صفحه نمایش صفحه تخت یا سایر دستگاه های نوری مدوله شده الکترونیکی است که از خصوصیات تعدیل کننده نور کریستال های مایع به همراه قطبش دهنده ها استفاده می کند. بلورهای مایع به طور مستقیم تابش نمی کنند ،در عوض از نور پس زمینه یا بازتابنده برای تولید تصاویر به صورت رنگی یا تک رنگ استفاده می کنند.

بایگانی‌ها ال سی دی - تجارت الکترونیک

ال سی دی

صفحه نمایش کریستال مایع (LCD) یک صفحه نمایش صفحه تخت یا سایر دستگاه های نوری مدوله شده الکترونیکی است که از خصوصیات تعدیل کننده نور کریستال های مایع به همراه قطبش دهنده ها استفاده می کند. بلورهای مایع به طور مستقیم تابش نمی کنند ،در عوض از نور پس زمینه یا بازتابنده برای تولید تصاویر به صورت رنگی یا تک رنگ استفاده می کنند.