مدار مجتمع (آی سی ) مشاهده دسته بندی ترانزیستور

Raspberry Pi

+Raspberry Pi...

۸.۴۲۴.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

raspberry pi3...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

Raspberry Pi...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

دوربین raspberry...

۱.۶۸۲.۴۶۶ تومان
افزودن به سبد خرید

LCD 5...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

LCD 3/5INCH...

۹۱۶.۱۲۳ تومان
افزودن به سبد خرید

LCD 3/2INCH...

۹۶۷.۸۵۸ تومان
افزودن به سبد خرید

دوربین Raspberry...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

RASPBERRY PI4...

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آی سی

ULN2803AFWG -SMD اورجینال

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

74HC00 (کپی)

۲.۹۳۷ تومان
افزودن به سبد خرید

74HC164 کپی

۲.۲۰۲ تومان
افزودن به سبد خرید

74HC245 کپی

۱۱.۸۹۳ تومان
افزودن به سبد خرید

74HC574 (کپی)

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

CD4001 کپی

۴.۶۹۹ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4011 کپی

۲.۹۳۷ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4013 کپی

۳.۸۱۷ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4052 کپی

۴.۶۹۹ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4053 کپی

۳.۰۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4060 کپی

۴.۸۴۶ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4093 کپی

۴.۸۴۶ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4094 کپی

۴.۶۹۹ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4511 کپی

۴.۲۵۸ تومان
افزودن به سبد خرید

CD4543BE

۹.۶۹۰ تومان
افزودن به سبد خرید

CD40106 کپی

۴.۵۵۲ تومان
افزودن به سبد خرید

CD40106BM96 -SMD

۱۲.۰۳۹ تومان
افزودن به سبد خرید

CD40174BE

۱۰.۸۶۵ تومان
افزودن به سبد خرید

MC14584BDR SMD

۵.۴۳۲ تومان
افزودن به سبد خرید

HEF4011 SMD

۷.۳۴۲ تومان
افزودن به سبد خرید

ماژولهای الکترونیکی

شارژر باطری لیتیومی...

۱۴.۶۸۲ تومان
افزودن به سبد خرید

ماژول بلوتوث صوتی...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ماژول بلوتوث صوتی...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ماژول بلوتوث صوتی...

۴۷.۹۵۷ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال W3230

۲۳۷.۱۱۴ تومان
افزودن به سبد خرید

ماژول تایمر XY-WJ01

۳۴۵.۰۲۵ تومان
افزودن به سبد خرید

سنسور دما و...

۶۳۱.۳۶۳ تومان
افزودن به سبد خرید

راه انداز PCF8574

۴۷.۹۵۷ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات STC-1000

۱۷۴.۴۹۶ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات STC-3028

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات XK-W2002

۲۹۹.۵۱۱ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات STC-3008

۳۲۳.۰۰۲ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

دیمر 500 وات...

۶۵۳.۱۴۲ تومان
افزودن به سبد خرید

صفحه کلید لمسی...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

تشخیص فاصله التراسونیک...

۱۲۶.۲۶۴ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

موتور ویبره 3...

۲۰.۳۹۴ تومان
افزودن به سبد خرید

دماسنج لیزری (اینفرارد)

۶۸۹.۸۹۳ تومان
افزودن به سبد خرید

بلوتوث صوتی XS3868

۱۶۸.۸۴۳ تومان
افزودن به سبد خرید

برد ماژول بلوتوث...

۱۲۹.۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماژول تشخیص سرعت...

۳۷۰.۲۷۵ تومان
افزودن به سبد خرید

دما و رطوبت

ترموستات دیجیتال W3230

۲۳۷.۱۱۴ تومان
افزودن به سبد خرید

سنسور دما و...

۶۳۱.۳۶۳ تومان
افزودن به سبد خرید

المان خنک کننده...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

المان خنک کننده...

۲۰۱.۱۴۲ تومان
افزودن به سبد خرید

المان خنک کننده...

۹۵.۹۱۵ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

المان خنک کننده...

۱۰۴.۲۴۲ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال 220...

۱۹۳.۶۳۵ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات دیجیتال 24...

۲۵۸.۶۶۹ تومان
افزودن به سبد خرید

خنک کننده ترموالکتریک...

۳۱۶.۸۷۱ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال XH-W1219

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات دیجیتال 220...

۱۶۸.۱۳۴ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال 24...

۲۰۲.۶۲۴ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال 12...

۱۵۷.۳۵۷ تومان
افزودن به سبد خرید

ترموستات دیجیتال XH-W1209

۱۱۲.۰۹۱ تومان
افزودن به سبد خرید

کنترل دما دیجیتال...

۱۹۳.۶۳۵ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

ترموستات دیجیتال 12...

۱۹۳.۶۳۵ تومان
افزودن به سبد خرید

دماسنج دیجیتال میله...

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

سنسور دما DS18B20...

۳۳.۳۸۶ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

کنترل دما دیجیتال...

۲۹۳.۱۷۸ تومان
افزودن به سبد خرید

دماسنج دیجیتال با...

۶۵.۴۳۵ تومان
افزودن به سبد خرید

ترانزیستور

BC337 ORIGINAL 

۳.۵۹۷ تومان
افزودن به سبد خرید

BT136 ORIGINAL

۸.۰۷۵ تومان
افزودن به سبد خرید

TL431

۹۵۵ تومان
افزودن به سبد خرید

TIS75

۱۵.۷۱۱ تومان
افزودن به سبد خرید

TIP42

۴.۸۴۶ تومان
افزودن به سبد خرید

TIP41

۴.۸۴۶ تومان
افزودن به سبد خرید

TIP32C

۹.۱۰۲ تومان
افزودن به سبد خرید

TIP31C

۹.۱۰۲ تومان
افزودن به سبد خرید

S9014-SMD

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

S8550

۲۹۴ تومان
افزودن به سبد خرید

S8050

۲۹۴ تومان
افزودن به سبد خرید

PN4092

۱۹.۰۸۷ تومان
افزودن به سبد خرید

PMBT4403-SMD

۷۴۸ تومان
افزودن به سبد خرید

PMBT4401-SMD

۷۴۸ تومان
افزودن به سبد خرید

PMBT2222-SMD

۳۲۳ تومان
افزودن به سبد خرید

PMBS3904-SMD

۱۶۲ تومان
افزودن به سبد خرید

P1087

۱۵.۷۱۱ تومان
افزودن به سبد خرید

P1086

۱۵.۷۱۱ تومان
افزودن به سبد خرید

MPSA92

۵۵۸ تومان
افزودن به سبد خرید

MPSA13

۶۶۱ تومان
افزودن به سبد خرید

رله

رله مغناطیسی 50...

۶۰.۲۲۲ تومان
افزودن به سبد خرید

رله مغناطیسی 20...

۱۸.۹۵۶ تومان
افزودن به سبد خرید

رله مغناطیسی 14...

۱۱.۱۵۲ تومان
افزودن به سبد خرید

رله مغناطیسی 10...

۱۰.۶۷۸ تومان
افزودن به سبد خرید

رله مغناطیسی 7...

۱۶.۱۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-024-1HS3

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

HF115F-012-1HS3

۴۹.۳۸۴ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-005-1HS3

۴۹.۳۸۴ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-024-2ZS4

۵۴.۷۲۴ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-012-2ZS4

۶۰.۲۲۲ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-005-2ZS4

۶۰.۲۲۲ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-024-1ZS3

۶۱.۳۳۵ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-012-1ZS3

۶۰.۲۲۲ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-005-1ZS3

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

HF115F-024-2HS4

۵۶.۸۷۴ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-012-2HS4

۵۵.۷۶۰ تومان
افزودن به سبد خرید

HF115F-005-2HS4

۵۵.۷۶۰ تومان
افزودن به سبد خرید

JQC-3FF-024-1ZS

۲۱.۱۸۷ تومان
افزودن به سبد خرید

JQC-3FF-012-1ZS

۲۰.۰۷۳ تومان
افزودن به سبد خرید

JQC-32F-05-1ZS

۰ تومان
اطلاعات بیشترناموجود

دسته بندی های برتر