ترموستات دیجیتال 12 ولت XH-W1308 - تجارت الکترونیک
x