آمپلی فایر 2x3W استریو (PAM8403) - تجارت الکترونیک
x