ارتباطات

ارتباط بی سیم – در غیر این صورت به عنوان “از طریق هوا” شناخته می شود – انتقال الکترومغناطیسی اطلاعات بین دو یا چند نقطه است که توسط یک هادی برق وصل نمی شوند. رایج ترین فن آوری های بی سیم از امواج رادیویی استفاده می کنند. 

Wi ‑ Fi خانواده ای از فناوری های شبکه بی سیم است که براساس استانداردهای IEEE 802.11 خانواده ساخته شده است ، که معمولاً برای شبکه های محلی دستگاه ها و دسترسی به اینترنت استفاده می شود. Wi ‑ Fi علامت تجاری اتحادیه Wi-Fi غیر انتفاعی است ، که استفاده از اصطلاح Wi-Fi Certified را برای محصولاتی که با موفقیت تست صدور گواهینامه قابلیت همکاری را با موفقیت انجام می دهند ، محدود می کند.

فرکانس رادیویی (RF) میزان نوسان جریان یا ولتاژ الکتریکی متناوب یا یک میدان مغناطیسی ، الکتریکی یا الکترومغناطیسی یا یک سیستم مکانیکی در فرکانس از حدود 20 کیلوهرتز تا حدود 300 گیگاهرتز است. این تقریباً بین حد بالایی فرکانس های صوتی و حد پایین فرکانس های مادون قرمز است ؛این فرکانس هایی هستند که در آن انرژی از جریان نوسان می تواند به عنوان امواج رادیویی از یک رسانا به درون فضا تابش کند. منابع مختلف مرزهای مختلف بالا و پایین را برای دامنه فرکانس مشخص می کنند.

بایگانی‌ها ارتباطات - تجارت الکترونیک

ارتباطات

ارتباط بی سیم – در غیر این صورت به عنوان “از طریق هوا” شناخته می شود – انتقال الکترومغناطیسی اطلاعات بین دو یا چند نقطه است که توسط یک هادی برق وصل نمی شوند. رایج ترین فن آوری های بی سیم از امواج رادیویی استفاده می کنند. 

Wi ‑ Fi خانواده ای از فناوری های شبکه بی سیم است که براساس استانداردهای IEEE 802.11 خانواده ساخته شده است ، که معمولاً برای شبکه های محلی دستگاه ها و دسترسی به اینترنت استفاده می شود. Wi ‑ Fi علامت تجاری اتحادیه Wi-Fi غیر انتفاعی است ، که استفاده از اصطلاح Wi-Fi Certified را برای محصولاتی که با موفقیت تست صدور گواهینامه قابلیت همکاری را با موفقیت انجام می دهند ، محدود می کند.

فرکانس رادیویی (RF) میزان نوسان جریان یا ولتاژ الکتریکی متناوب یا یک میدان مغناطیسی ، الکتریکی یا الکترومغناطیسی یا یک سیستم مکانیکی در فرکانس از حدود 20 کیلوهرتز تا حدود 300 گیگاهرتز است. این تقریباً بین حد بالایی فرکانس های صوتی و حد پایین فرکانس های مادون قرمز است ؛این فرکانس هایی هستند که در آن انرژی از جریان نوسان می تواند به عنوان امواج رادیویی از یک رسانا به درون فضا تابش کند. منابع مختلف مرزهای مختلف بالا و پایین را برای دامنه فرکانس مشخص می کنند.